Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är det snabbaste och mest effektiva sättet att få rent i avloppssystemet.
Endast vanligt vatten används (inga kemikalier behövs) och är lämplig för alla storlekar på rör.

Med våra spolbilar kan vi utföra alla typer av högtrycksspolningar. Vi spolar bland annat ledningar
och rör, toalett- och köksavlopp, kulvertar, vägtrummor och industriavloppsledningar, gatubrunnar
och djupborrade brunnar. Vi spolar även bort köks- och matfett med hetvatten.

Om problem uppstår akut har vi dygnet runt-jour. Vi är snabbt på plats med en kombinerad
sug- och spolbil. Ring 031-57 40 20.

Vi kan förstås spola igenom systemet även när problemet inte är akut för att förebygga stopp.
Vi kan även rensa från flytspackel, betong och beläggningar i ledningar.