TV-inspektion

Vi utför TV-inspektion av rör med specialutvecklade TV-kameror för att kontrollera rörens
status. Processen övervakas från vår TV-buss. I studiodelen finns både monitor och dator
med skrivare, som visas dokumentation i samma stund som filmningen görs.

TV-inspektion är en mycket bra metod för att se varför man har återkommande stopp eller
problem med avloppet. Man får en tydlig bild över rörens eller stammarnas kondition och råd
från oss om eventuella lämpliga åtgärder. Vi erbjuder dokumentation i form av stillbilder och
film på USB eller DropBox.

Vi erbjuder också fräsning av ledningar för att få bort flytspackel, betong och liknande under tv-bevakning.